Regulamin1. Wstęp
1.1 Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego jakim ultrasurf.pl


2. Zasady ogólne
2.1 Utworzenie i korzystanie z Konta w Systemie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.2 W przypadku złamania Regulaminu, działania na szkodę serwisu, Administrator może odjąć uzyskane przez użytkownika punkty a nawet usunąć jego konto.
2.3 Użytkownik nie jest właścicielem konta założonego w serwisie i nie może rościć sobie do niego jakichkolwiek praw.
2.4 Można mieć tylko jedno konto w systemie.
2.5 Surf każdego użytkownika może być uruchomiony tylko w jednym oknie.
2.6 Serwis zastrzega sobie prawo do rozsyłania użytkownikom wiadomości reklamowych.


3. Dodawanie stron
3.1 Ilość możliwych do dodania stron nie jest ograniczona.
3.2 Niektóre strony mogą być kasowane przez Administratora BEZ OSTRZEŻENIA:
* O tematyce niezgodnej z polskim prawem.
* Zawierające treści pornograficzne.
* Nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu.
* Zawierające wirusy, trojany.
* Zawierające włączony odtwarzacz muzyczny oraz innego rodzaju dźwięki.
* Strony rotujące przekierowania.
* Zawierające wyskakujące komunikaty systemowe, reklamy POP-UP.
* Nadużywające IFRAME.
* Prowadzące do Polskich Autosurfów.


4. Polityka prywatności
4.1 Wszystkie podane przez Użytkownika dane są przechowywane w systemie i nie są udostępniane osobom trzecim.
4.2 Użytkownik chęć usunięcia Konta z Systemu zgłasza Administratorowi na email.


5. Wypłaty
* Serwis oferuje wymianę zdobytych punktów na pieniądze 100000pkt = 1PLN.
* Wypłaty będą wypłacane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
* Wypłaty będą realizowane w systemie PAYPAL.


6. Postanowienia końcowe
6.1 Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w regulaminie.
6.2 Posiadając konto w serwisie akceptujesz wszystkie warunki jego regulaminu.